Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kovářství Praha (Jan Zápal) veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Kovářství Praha (Jan Zápal) s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Ode dne 25. 5. 2018 vstoupila v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování. I my se jimi řídíme a musíme Vás informovat o Vašich právech ochrany osobních údajů a také o účelu jejich zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z důvodu vyřízení Vašich objednávek a uzavření smluv. Údaje jsou shromažďovány pouze v nejnutnější formě v zákonem stanovené míře a zákonem stanovených lhůtách. Vaše osobní údaje nepoužíváme pro žádné marketingové účely, nijak je nezpracováváme a ani je neposkytujeme třetím osobám, tudíž nemusíte mít obavy ze zasílání reklamních sdělení a pod.

Osobní údaje jsou charakteru název a adresa společnosti, DIČ a IČO, u fyzické osoby jméno, příjmení a adresa. V případě doručování přepravními společnostmi telefonní kontakt nebo e-mailová adresa pro snažší doručování.

Máte právo na:
– přístup k Vašim údajům
– na jejich aktualizaci
– vznesení námitky proti jejich zpracování
– výmaz osobních údajů z naší databáze.

Na závěr bysme Vám chtěli sdělit, že Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí a to hlavně díky bezpečnostnímu certifikátu SSL, který vaše data zašifruje a ochrání před potencionálními útočníky.